AVÍS LEGAL i COOKIES

CLUB ESPORTIU MONTASPRE

C/ de SANT ROC GLORIÓS, 16 - 43510 BITEM (Tarragona)

WEB: Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CLUB ESPORTIU MONTASPRE, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicionsd’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altradisposició legal s’hi apliqui.

CLUB ESPORTIU MONTASPRE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de CLUB ESPORTIU MONTASPRE.

1. DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: www.clubesportiumontaspre.blogspot.com

Nom comercial: CLUB ESPORTIU MONTASPRE

Denominació social: CLUB ESPORTIU MONTASPRE

NIF: G55515639

Domicili social: C/ SANT ROC 16 , 43510 BITEM (TARRAGONA)

Telèfon: 648 460 614

e-mail: ce.montaspre@gmail.com

Inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya: 14634

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres

elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del

RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots

els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i

industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,

explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del

RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets

de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web,

pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible

controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers

puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web

principal de www.clubesportiumontaspre.blogspot.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i

industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat

sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

CLUB ESPORTIU MONTASPRE

Per a efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat

intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic ce.montaspre@gmail.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al

RESPONSABLE.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a

l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren

imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en

qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i

desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies no proporcionen per si

mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a recollir dades d’aquest tipus.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador

que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple,

l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos

reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per a

mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests

casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no

instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per

impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per a

ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el

RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web

respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas,

retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional,

la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les

autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol

enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o

qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web

del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la

LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de

manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o

transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas

que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li

preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que

funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE

no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de

força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la

pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per

l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a

Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet

processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin

conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web,

l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les

activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament

les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o

relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BITEM.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada